Hemijska kinetika

chem97's picture

Za reakciju A---->P je ustanovljeno da za početne koncentracije tvari A od 0,502 i 1,007 (mol/l) poluvrijeme reakcije iznosi 51 (s) i 26 (s). Odrediti red reakcije i izračunati konstantu brzine.