Logos zadaci

Hemolina's picture

Molim za pomoć oko ovog zadatka.

Odnos gustine gasovitog jedinjenja nepoznatog sastava i gustine vodonika iznosi 14, mereno pri normalnim uslovima. Koliki je odnos broja molekula ovog gasa i čestica gasovitih supstanci u vazduhu ukoliko su zapremina ovog gasa i zapremina vazduha jednake i iznose 1dm3. (M(vazduha)= 29g/mol) Rešenje je 1:1.

Hemolina's picture

Pardon, M(vazduha)=29 g/mol. A rešenje je 1:1.