empirijska formula

asterix's picture

zašto kod odredjivanja empirijske formule vredi:

N(x):N(y)=w(x)/Ar(X):w(Y)/Ar(y)

ne razumijem odkuda se dobije taj izraz jer maseni udio elementa u jedinjenju sadrži i Mr. gde su tu Mr jedinjenja izgubi?

dakle zašto ne vredi relacija

N(x) = w(X)*Mr/Ar(x)