Stepen disocijacije

Miha1999's picture

Koliko dm3 treba dodati u 500 cm3 vodenog rastvora amonijaka koncentracije 0,1 mol/dm3 da bi se njegov stepen disocijacije udvostrucio?

Resenje je 1,5 dm3