Kalijum dihromat sa jodom, oksido-redukcija

EmaGreen's picture

Pozdrav!
Imam reakciju u jonskom obliku, ali mi treba cela, potpuna reakcija sa svim produktima.
U pitanju je rekcija kalijum dihromata sa kalijum jodidom.
2Cr2O7 + 6I- + 14H+--->2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

Hvala!

Dino98's picture

K2Cr2O7 + 6 KI + 14 HCl  --> 2CrCl3 + 3I2 + 8KCl + 7 H2O