Maseni odnos

Ek336's picture

Koliko ce nastati kalcijum-oksida pri sjedinjavanju 20g kalcijuma i 9g kiseonika? Kalcijum i kiseonik se jedine u odnosu 5:2

1)28 2)29 3)56 4)11 5)20

milicaradenkovic's picture

Da li je reseje 56?

shasha's picture

jer u ovom tipu zadataka ne moze se uzeti opsta formula CaO2 i dati racun ( 40:16 ==>  5:2) 

Ca:O = 5:2

u zadatom oksidu odnos je 20:9  odnosno 5 : 2.25 , u visku je O !
znaci uzimas element koji nije u visku, Ca-20gr i pravis oksid. 
5:2 je odnos, prosiris sa 4, 20:8gr = 28grama ukupno
 

shasha's picture

.

shasha's picture

 CaO***