IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Oksidi i hidridi kalaja pokazuju amfoterna svojstva. U reakciji kalaj(II) oksida sa natrijum hidroksida nastaje natrijum tetrahidroksostanat(II). Koliko je potrebno mola natrijum hidroksida da bi se nagradilo 2.33g kompleksne soli? Ar(Sn)=119 Ar(O)=16 Ar(Na)=23 Ar(H)=1

1) 0.02 2) 2 3) 0.2 4) 0.01 5) 0.1

GKTheKiss's picture

SnO + 2NaOH + H2O ---> Na2 [Sn (OH)4]

Pretpostavljam da znaš da izračunaš r-ju. Rešenje je pod 1) 0,02 mola. 

M's picture

 koliko mola kiseonika u reakciji sa vodonikom gradi 3 mola vode?Izracunavanje

M's picture

Ako neko moze da mi pokaze kako to da izracunam. Bila bi zahvalna da naucim.