IZRACUNAVANJE NA OSNOVU HEM. JEDNACINA

zmajneznahemiju's picture

Izracunati masu (g) kalcijum-hidroksida koja je potrebna za reakciju sa onom kolicinom ugljenik(IV) oksida koja je dovoljna i za potpuna reakcija sa 15mmol barijum hidroksida Ar(Ca)=40 Ar(Ba)=137 Ar(C)=12 Ar(O)=16 Ar(H)=1 

 RESENJE TREBA DA BUDE 0.015