ORGANSKA

zmajneznahemiju's picture

Izracunati procenat butana iz smese sa 1-butenom ako je 1g smese izreagovao sa 50mL rastvora broma u ugljen-tetrahloridu koncentracije 5×10^-2mol/L. Ar(C)= 12 Ar(H)=1 Ar(Br)=80 

1) 14 2) 25 3) 75 4) 86 5) 0,86