Osnovni nivo

Oblasti hemije

Hemijsko posuđe

Hemija je prirodna eksperimentalna nauka koja se bavi proučavanjem hemijskih osobina supstanci, njihove građe, načina na koji se menjaju i zakona po kojima se te promene odvijaju. Hemija danas zauzima centralno mesto među prirodnim naukama. U poslednja tri veka prerasla je iz mračne, gotovo nebitne i za većinu ljudi nepoznate nauke u jednog od glavnih pokretača razvoja čovečanstva. Uporedno sa njenim razvojem javila se i potreba za razvojem odvojenih disciplina (radi lakšeg izučavanja) i "savezom" sa drugim naukama.

Pages