Orto-hidroksi-benzoeva kiselina

buduca_studentkinja's picture

Orto-hidroksi-benzoeva kiselina je:

a) salicina   b) ftalna    c) vinska  d) oksalna     e ) tereftalna

Na dva-tri rjesena  testa za prijemni ispit  sam pronasla da je tacan odgovor pod e)  tereftalna 
Ali, koliko je meni poznato, tacno je pod a) salicilna 
Da li je neko siguran u ovo pitanje? 
Hvala

Dino98's picture

Ja sam poprilično siguran da je odgovor pod a) salicilna kiselina

Formula tereftalne kiseline je C6H4(COOH)2

alexa996's picture

Rešenje je salicilna kiselina. Tereftalna kiselina je benzen-1,4-dikarboksilna kiselina.

buduca_studentkinja's picture

Hvala vam :) I ja sam tako isto misliala, cak sam se i sa profesoricom konsultovala. Ona je, takodje, rekla da je salicillna, ali su me zbunila ta rjesenja u testu.